Sommarmatte - repetition av gymnasiematten

Lär dig mer om de mest nödvändiga basfärdigheterna inom aritmetik, algebra och trigonometri. Ett måste inför höstens universitetsstudier.

Reella och komplexa tal

Ett komplext tal är ett element i ett talsystem som utökar de reella talen med ett specifikt element betecknat i, som kallas den imaginära enheten och som uppfyller ekvationen i² = −1; varje komplext tal kan uttryckas i formen a + bi, där a och b är reella tal

Funktioner

En funktion från en mängd X till en mängd Y tilldelar varje element i X exakt ett element av Y. Mängden X kallas funktionens definitionsmängd och mängden Y kallas funktionens målmängd.

Polynom

Ett polynom definieras som ett uttryck som är sammansatt av variabler, konstanter och exponenter, som kombineras med matematiska operationer som addition, subtraktion, multiplikation och division

Trigonometri

Studiet av vinklar och av vinkelförhållandena för plana och tredimensionella figurer är känd som trigonometri. De trigonometriska funktionerna (även kallade cirkulära funktioner) som omfattar trigonometri är cosecant , cosinus , cotangens , sekant , sinus och tangens

En matteapp som hjälper dig att lyckas

Vissa använder Elevri som kompletterande material för sina studier. Andra använder bara Elevri. Vårt uppdrag är att inspirera, coacha och göra matematik tydlig.

Apple logo
Google logo
© 2023 Elevri. All rights reserved.