Sfäriska koordinater - flervariabelanalys

För att beskriva positioner på sfäriska ytor, som jordytan, kan du använda sfäriska koordinater. Det skulle ha varit ganska besvärligt att räkna ut din position i vanliga -koordinater. Sfäriska koordinater är skräddarsydda för denna typ av problem.

Med tanke på en radie , använd:

Se bilden nedan.

Normalt säger vi och . Om så är fallet, så finns det bara en mängd koordinater som motsvarar en given position. Men vi skulle, som vi ska se längre fram, kunna låta och vara vilket reellt tal som helst.

Här är en heads up. När vi anger sfäriska koordinater är ordningen och viktig.

Bra översikt för envariabelanalys och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för envariabelanalys indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2023 Elevri. All rights reserved.