1MA025 - Linjär algebra och geometri I

Hur många klarar tentan i 1MA025?

*baserat på senaste två årens tentaresultat. % i andel av de som fått godkänt på tentan

Elevri hjälper dig med linalgen!

Kortfattade anteckningar i linjär algebra

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Vad kommer på tentan? 1MA025 Linjär algebra och geometri I

Elevri team har analyserat tentorna i 1MA025 Linjär algebra på Uppsala från åren 2014 till 2020.

Vad tycker studenter på UU är svårast med linjär algebra?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - 1MA025

Välj 1MA025 Linjär algebra och geometri I och ange UU som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för 1MA025 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.