FMAA20 - Linjär algebra med intro till datorhjälpmedel

Vilket betyg får studenter i FMAA20?

*baserat på senaste två årens tentaresultat

Elevri hjälper dig med linalgen!

Gauss-Jordan med unik lösning i 2D

De flesta tycker att Gauss-Jordan är enkelt. Men hur fungerar det egentligen? Videon visar hur radrecudering påverkar linjerna (ekvationerna) men att lösningen (skärningspunkten) är fixerad.

Kortfattade anteckningar i linjär algebra

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Vad tycker studenter på LTH är svårast med linjär algebra?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - FMAA20

Välj FMAA20 Linjär algebra med intro till datorhjälpmedel och ange LTH som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för FMAA20 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2023 Elevri. All rights reserved.