Vad kommer på tentan?

Baserat på tentor mellan 2014-2021 för TATA67
% = andel tillfällen då kategorin varit karaktäriserande för tentan
100%
Linje/plan/skärningar
100%
Linjära ekvationssystem
90%
Egenvärden/egenvektorer
90%
Ordinära differentialekvationer
70%
Skalärprodukt/projektion/avstånd
65%
Minstakvadratmetoden
60%
Kvadratisk form
60%
Diagonalisering
55%
Linjära avbildningar
30%
Linjärt beroende
25%
Matrisekvationer
20%
Standardavbildningar - spegling R3
15%
Sammansättning av linjära avbildningar
15%
Standardavbildningar - spegling R2
15%
Standardavbildningar - projektion R3 och Rn
15%
Kryssprodukt/area/volym
10%
Standardavbildningar - rotation R3
10%
Standardavbildningar - rotation R2
10%
Linjära avbildningar med avseende på annan bas
5%
Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen
5%
Determinanten
5%
Baser, dimension och basbyten
5%
Kärna/bildrum/dimensionssatser
0%
Cramer's regel
0%
Standardavbildningar - projektion R2
0%
Abstrakta vektorrum
0%
Gram-Schmidt
*Analysen är vägledande i tidsprioriteringen och tyvärr utan garantier då historiskt utfall aldrig garanterar framtida utfall.

Sammanfattning av analysen

Elevri team har analyserat tentorna i TATA67 Linjär algebra på LiU från åren 2014 till 2021. Insikterna är följande:

Alltid

Linjära ekvationssystem och linje/plan/skärningar har förekommit på varje tenta

Ofta

Egenvärden/egenvektorer, Ordinära differentialekvationer, Skalärprodukt/projektion/avstånd förekommer ofta.

Aldrig

Cramer's regel, Standardavbildningar - projektion R2, Abstrakta vektorrum och Gram-Schmidt har aldrig dykt upp.
Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.