Lär dig om kvotregeln - vad är det och varför finns den?

Säg att jag ger dig en funktion som ser ut ungefär så här:

och jag ber dig ta derivatan av det. Vad gör du?

Du kan till exempel servera mig lösningen på en tallrik med hjälp av kvotregeln:

Kvotregeln

Kvotregeln är bara produktregeln för ett specialfall

Denna regel kan härledas från produktregeln på följande sätt:

Vi noterar att:

Med hjälp av detta faktum skriver vi:

Och det är kvotregeln igen.

En liten anmärkning: när vi tar derivatan av kan vi använda kedjeregeln: . Den inre funktionen är och den yttre funktionen är .

Exempel 1

Det mest grundläggande exemplet på kvotregeln är när man tar derivatan av:

Som nämnts ovan kan vi använda kedjeregeln för att hitta derivatan. Vi kan också använda kvotregeln.

Täljarfunktionen skulle då vara . Derivatan av är noll, så:

Det här exemplet har ett eget namn: den inversregeln.

Exempel 2

Låt och . Om vi tar derivatan av kvoten får vi:

Täljaren kan förenklas med trigonometriska regler, som . Alltså får vi:

Men, som vi har sett när vi pratar om trigonometriska funktioner, . Så vi har precis visat:

Detta kan också skrivas som , om vi inte använder trigonometriska identiteter när vi förenklar.

Bra översikt för envariabelanalys och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för envariabelanalys indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.