Vad kommer på tentan?

Baserat på tentor mellan 2016-2019 för FMAB20
% = andel tillfällen då kategorin varit karaktäriserande för tentan
100%
Diagonalisering
100%
Linjära avbildningar
100%
Linje/plan/skärningar
100%
Egenvärden/egenvektorer
100%
Linjära ekvationssystem
94%
Kärna/bildrum/dimensionssatser
88%
Baser, dimension och basbyten
75%
Skalärprodukt/projektion/avstånd
69%
Kryssprodukt/area/volym
56%
Matrisekvationer
56%
Standardavbildningar - projektion R3 och Rn
44%
Sammansättning av linjära avbildningar
44%
Determinanten
31%
Linjärt beroende
25%
Standardavbildningar - spegling R2
25%
Linjära avbildningar med avseende på annan bas
19%
Standardavbildningar - rotation R3
19%
Standardavbildningar - spegling R3
19%
Gram-Schmidt
13%
Standardavbildningar - rotation R2
13%
Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen
0%
Cramer's regel
0%
Standardavbildningar - projektion R2
0%
Kvadratisk form
0%
Abstrakta vektorrum
0%
Minstakvadratmetoden
0%
Ordinära differentialekvationer
*Analysen är vägledande i tidsprioriteringen och tyvärr utan garantier då historiskt utfall aldrig garanterar framtida utfall.

Sammanfattning av analysen

Elevri team har analyserat tentorna i FMAB20 Linjär algebra på LTH från åren 2016 till 2019. Insikterna är följande:

Alltid

Linjära ekvationssystem, diagonalisering, linjära avbildningar, linje/plan/skärningar och egenvärden/egenvektorer har förekommit på varje tenta

Ofta

Kärna/bildrum/dimensionssatser, baser/dimension/basbyten och skalärprodukt/projektion/avstånd förekommer ofta.

Aldrig

Minstakvadratmetoden, kvadratisk form, standardavbildningar - projektion R2 och Cramers regel har aldrig dykt upp.
Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.