FMAB20 - Linjär algebra

Vilket betyg får studenter i FMAB20?

*baserat på senaste två årens tentaresultat

Elevri hjälper dig med linalgen!

Kortfattade anteckningar i linjär algebra

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Vad kommer på tentan? FMAB20 Linjär algebra

Elevri team har analyserat tentorna i FMAB20 Linjär algebra på LTH från åren 2016 till 2019.

Vad tycker studenter på LTH är svårast med linjär algebra?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - FMAB20

Välj FMAB20 Linjär algebra och ange LTH som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för FMAB20 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.