1MA016 - Flervariabelanalys

Hur många klarar tentan i 1MA016?

*baserat på senaste två årens tentaresultat. % i andel av de som fått godkänt på tentan

Elevri hjälper dig med flervarren!

Jacobi-determinant

Jacobi-determinanten är en determinant av en matris som används för att beräkna förändringen av variabler i en transformation. Det definieras som produkten av de diagonala elementen i matrisen.

Kortfattade anteckningar i flervariabelanalys

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Anpassar sig till din kursplan i flervariabelanalys - 1MA016

Välj 1MA016 Flervariabelanalys och ange UU som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för flervariabelanalys och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för 1MA016 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.