Vad kommer på tentan?

Baserat på tentor mellan 2015-2019 för TNA002
% = andel tillfällen då kategorin varit karaktäriserande för tentan
100%
Kvadratisk form
100%
Gram-Schmidt
100%
Linjära avbildningar
100%
Linjära ekvationssystem
100%
Ordinära differentialekvationer
93%
Minstakvadratmetoden
93%
Egenvärden/egenvektorer
87%
Baser, dimension och basbyten
87%
Kärna/bildrum/dimensionssatser
73%
Standardavbildningar - projektion R3 och Rn
60%
Skalärprodukt/projektion/avstånd
60%
Linje/plan/skärningar
40%
Sammansättning av linjära avbildningar
40%
Standardavbildningar - spegling R3
40%
Matrisekvationer
33%
Linjära avbildningar med avseende på annan bas
33%
Kryssprodukt/area/volym
27%
Standardavbildningar - rotation R3
13%
Abstrakta vektorrum
7%
Linjärt beroende
7%
Diagonalisering
0%
Cramer's regel
0%
Standardavbildningar - projektion R2
0%
Standardavbildningar - rotation R2
0%
Standardavbildningar - spegling R2
0%
Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen
0%
Determinanten
*Analysen är vägledande i tidsprioriteringen och tyvärr utan garantier då historiskt utfall aldrig garanterar framtida utfall.

Sammanfattning av analysen

Elevri team har analyserat tentorna i TNA002 Linjär algebra på LiU från åren 2015 till 2019. Insikterna är följande:

Alltid

Linjära ekvationssystem, Kvadratisk form, Linjära avbildningar och Ordinära differentialekvationer har förekommit på varje tenta.

Ofta

Egenvärden/egenvektorer, Minstakvadratmetoden, Kärna/bildrum/dimensionssatser och Baser, dimension och basbyten förekommer ofta.

Aldrig

Standardavbildningar - spegling R2, Standardavbildningar - rotation R2, Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen, Determinanten, Cramer's regel samt Standardavbildningar - projektion R2 har aldrig dykt upp.
Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.