TATA67 - Linjär algebra med geometri

Kortfattade anteckningar i linjär algebra

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Vad kommer på tentan? TATA67 Linjär algebra med geometri

Elevri team har analyserat tentorna i TATA67 Linjär algebra på LiU från åren 2014 till 2021

Vad tycker studenter på LiU är svårast med linjär algebra?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - TATA67

Välj TATA67 Linjär algebra med geometri och ange LiU som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för TATA67 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.