SF1624 - Algebra och geometri

Vilket betyg får studenter i SF1624?

*baserat på senaste två årens tentaresultat

Elevri hjälper dig med linalgen!

Kategoriserade tentaproblem SF1624 Algebra och geometri

Vi har kategoriserat tentorna så det blir lättare att tentaplugga

Vad kommer på tentan? SF1624 Algebra och Geometri

Elevri team har analyserat tentorna i SF1624 Algebra och geometri på KTH från åren 2010 till 2021.

Vad tycker studenter på KTH är svårast med linjär algebra?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - SF1624

Välj SF1624 Algebra och geometri och ange KTH som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för SF1624 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.