Vad kommer på tentan?

Baserat på tentor mellan 2014-2020 för 1MA025
% = andel tillfällen då kategorin varit karaktäriserande för tentan
100%
Linje/plan/skärningar
100%
Linjära ekvationssystem
94%
Matrisekvationer
94%
Skalärprodukt/projektion/avstånd
83%
Kryssprodukt/area/volym
83%
Determinanten
83%
Linjära avbildningar
78%
Baser, dimension och basbyten
72%
Linjärt beroende
44%
Sammansättning av linjära avbildningar
33%
Standardavbildningar - spegling R3
33%
Standardavbildningar - spegling R2
33%
Standardavbildningar - projektion R3 och Rn
33%
Egenvärden/egenvektorer
22%
Standardavbildningar - rotation R2
11%
Standardavbildningar - projektion R2
6%
Standardavbildningar - rotation R3
6%
Kärna/bildrum/dimensionssatser
6%
Diagonalisering
0%
Cramer's regel
0%
Kvadratisk form
0%
Abstrakta vektorrum
0%
Gram-Schmidt
0%
Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen
0%
Minstakvadratmetoden
0%
Linjära avbildningar med avseende på annan bas
0%
Ordinära differentialekvationer
*Analysen är vägledande i tidsprioriteringen och tyvärr utan garantier då historiskt utfall aldrig garanterar framtida utfall.

Sammanfattning av analysen

Elevri team har analyserat tentorna i 1MA025 Linjär algebra på Uppsala från åren 2014 till 2020. Insikterna är följande:

Alltid

Linjära ekvationssystem, Linje/plan/skärningar har förekommit på varje tenta.

Ofta

Matrisekvationer, Skalärprodukt/projektion/avstånd, Linjära avbildningar, Kryssprodukt/area/volym samt Determinanten förekommer ofta.

Aldrig

Cramers regel, Gram-Schmidt, Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen samt Minstakvadratmetoden har aldrig dykt upp.
Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.