MA075G - Linjär algebra

Elevri hjälper dig med linalgen!

Gauss-Jordan med unik lösning i 2D

De flesta tycker att Gauss-Jordan är enkelt. Men hur fungerar det egentligen? Videon visar hur radrecudering påverkar linjerna (ekvationerna) men att lösningen (skärningspunkten) är fixerad.

Kortfattade anteckningar i linjär algebra

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Anpassar sig till din kursplan i linjär algebra - MA075G

Välj MA075G Linjär algebra och ange MIUN som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för linjär algebra och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för MA075G indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.