1MA013 - Envariabelanalys

Hur många klarar tentan i 1MA013?

*baserat på senaste två årens tentaresultat. % i andel av de som fått godkänt på tentan

Elevri hjälper dig med envarren!

Taylor-expansion för sinus

Att göra en Taylor-expansion kan vara lite jobbigt, men det är tillfredställande att se de olika resultaten för olika ordningens expansion.

Kortfattade anteckningar i envariabelanalys

Vi skriver kort och pedagogiskt, till skillnad från amerikanska böcker som är långrandiga och svårlästa

Vad tycker studenter på UU är svårast med envariabelanalys?

Klicka nedan för att läsa mer

Anpassar sig till din kursplan i envariabelanalys - 1MA013

Välj 1MA013 Envariabelanalys och ange UU som ditt universitet. Då får du materialet i rätt ordning.

Bra översikt för envariabelanalys och kort att-göra-lista

Vi jobbar hårt för ge dig kunskap kort, koncist och pedagogiskt. Tvärtom till vad amerikanska böcker gör.

Få uppgifter till gamla tentor för 1MA013 indelade i kapitel

Trixet är att både lära sig teorin och öva på extentor. Vi har kategoriserat dem som gör det extra enkelt.

Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.