Vad kommer på tentan?

Baserat på tentor mellan 2010 - 2021 för SF1624
% = andel tillfällen då kategorin varit karaktäriserande för tentan
100%
Linjära ekvationssystem
93%
Egenvärden/egenvektorer
84%
Linje/plan/skärningar
82%
Linjära avbildningar
73%
Kärna/bildrum/dimensionssatser
73%
Diagonalisering
71%
Skalärprodukt/projektion/avstånd
68%
Baser, dimension och basbyten
46%
Determinanten
43%
Kryssprodukt/area/volym
39%
Minstakvadratmetoden
39%
Linjära avbildningar med avseende på annan bas
36%
Ortogonal diagonalisering/spektralsatsen
34%
Gram-Schmidt
30%
Standardavbildningar - projektion R3 och Rn
21%
Abstrakta vektorrum
18%
Kvadratisk form
18%
Linjärt beroende
16%
Standardavbildningar - spegling R2
14%
Matrisekvationer
9%
Standardavbildningar - spegling R3
7%
Sammansättning av linjära avbildningar
5%
Standardavbildningar - rotation R2
2%
Standardavbildningar - projektion R2
0%
Cramer's regel
0%
Standardavbildningar - rotation R3
0%
Ordinära differentialekvationer
*Analysen är vägledande i tidsprioriteringen och tyvärr utan garantier då historiskt utfall aldrig garanterar framtida utfall. Exempelvis kom en fråga om Abstrakta vektorrum den 25e oktober 2021 trots en sannolikhet på 18.6% baserat på historiken fram tills dess.

Sammanfattning av analysen

Elevri team har analyserat tentorna i SF1624 Algebra och geometri på KTH från åren 2010 till 2021. Insikterna är följande:

Alltid

Linjära ekvationssystem har förekommit på varje tenta

Ofta

Egenvärden/egenvektorer, linje/plan/skärningar och linjära avbildningar förekommer ofta

Aldrig

Rotationsmatris i R3 och Cramers regel har aldrig dykt upp.
Apple logo
Google logo
© 2024 Elevri. All rights reserved.